Adres urzędu:

53-238 Wrocław Ul. Ostrowskiego 5

NIP: 896-10-02-174

Regon: 930525719

 

Godziny pracy urzędu:

w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530

w środy: od 730 do 1800

 

W sprawach skarg i wniosków Naczelnik urzędu oraz zastępcy naczelnika przyjmują interesantów w godzinach od 9 do 14 w dniach:

1. Naczelnik Urzędu –czwartki

2. Pierwszy Zastępca Naczelnika –wtorki

3. Drugi Zastępca Naczelnika –poniedziałki

4. Trzeci Zastępca Naczelnika –środy

 

Telefony:

Centrala: (071) 79-77-300

Fax: (071) 79-75-601

e-mail: us0224@ds.mofnet.gov.pl

 

 


Pokaż Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna na większej mapie